Oranje Nassau-School

Bilwijkerweg 6 A 2821 SB Stolwijk

  • Schoolfoto van Oranje Nassau-School
  • Schoolfoto van Oranje Nassau-School
  • Schoolfoto van Oranje Nassau-School
  • Schoolfoto van Oranje Nassau-School

In het kort

Toelichting van de school

Een school voor Koninklijk onderwijs!
In afhankelijkheid van God als Koning willen wij werken en leven.

De ONS een school die ...
... kinderen laat groeien vanuit een breed basisaanbod
... streeft naar optimale ontwikkeling
... inzet op veiligheid
... samenwerking stimuleert.

SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Oranje-Nassauschool te Stolwijk.
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten.
Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over ons schoolprestaties.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
182
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven