Christelijk Kindcentrum Bernhard

Wilhelminastraat 47 8331 ME Steenwijk

Christelijk Kindcentrum Bernhard

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden,

Als directie van Kindcentrum Bernhard heet ik u namens het team van harte welkom! Vanuit openheid en vertrouwen werken we graag met u samen om de beste zorg voor uw zoon of dochter te leveren, zodat uw zoon of dochter op zijn of haar niveau goed kan ontwikkelen. Dit venster biedt u inzicht in onze resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en ons Kindcentrum. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties

Vriendelijke groet

Simon Bijl- directeur KC Bernhard Steenwijk

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkeling
  • Leren
  • Ontdekken
  • Spelen
  • Uitdagen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal kinderen is het afgelopen jaar iets afgenomen, zowel in het onderwijs als de opvang. Door met het team te werken aan kwaliteitsverbetering en continuïteit zal er meer rust ontstaan op ons kindcentrum, waardoor ouders en kinderen meer positief over ons zijn. Naar verwachting zal daardoor nieuwe aanwas komen.  We hebben concrete plannen gemaakt voor de herinrichting van het plein.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
151
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven