obs Beatrixschool

Middenweg 2 -4 8332 CZ Steenwijk

  • Een gezellig gebouw waar het goed toeven is
  • In de wijk Oosteermeenthe in Steenwijk staat de Beatrixschool, school voor nieuwsgierige kinderen
  • Op het stiltewerkplein werken leerlingen zelfstandig aan hun taken of samen aan een coöperatieve opdracht
  • Als Vreedzame School werken we doelgericht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het SchoolVenster van obs Beatrixschool
Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Beatrixschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.
Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Informatie over het onderwijsconcept en praktische zaken vindt u op de website van school: www.obsbeatrixschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Educatief partnerschap
  • Gepersonaliseerd leren
  • 21st Century Skills
  • Vreedzame School
  • Groepsdoorbrekend werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de grafiek ziet u het aantal leerlingen op de teldatum van 1 oktober. 
De grafiek laat de daling zien, die we in de afgelopen jaren hebben gekend vanwege een uitstroom van grote groepen 8.
Inmiddels is er weer sprake van groei. Zo starten we het schooljaar 2020-2021 met ca. 160 leerlingen.
Weergave

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven