Paus Johannes

Galileilaan 9 3204 AK Spijkenisse

  • Schoolfoto van Paus Johannes
  • Schoolfoto van Paus Johannes
  • Schoolfoto van Paus Johannes
  • Schoolfoto van Paus Johannes

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de schoolpagina van de Paus Johannesschool. Met dit SchoolVenster hopen wij u een helder en breed beeld te geven van onze school. De gegevens waarmee wij inzicht bieden in onze resultaten zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Wij geven waar mogelijk een toelichting bij deze cijfers en feiten. Op deze manier willen wij betrouwbare en specifieke informatie over onze schoolprestaties toegankelijk maken voor ouders en geïnteresseerden. U bent uiteraard van harte welkom voor een rondleiding en gesprek op onze school! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect & vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Samen spelen & samen leren
  • Sociale veiligheid
  • Onderwijs voor de toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
219
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven