Openbare Basisschool de Oudvaart

Loengasterlaan 3 8604 ZC Sneek

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Oudvaart
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Oudvaart
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Oudvaart
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Oudvaart

In het kort

Toelichting van de school

De Oudvaart is een school voor openbaar basisonderwijs. De school staat in de wijk Stadsfenne en telt ongeveer 225 leerlingen. We werken nauw samen met Sisa Kinderopvang, onze partner in tussenschoolse- en buitenschoolse opvang.
Onze school werkt met stamgroepen SlimFit. Leerlingen starten‘s morgens in de eigen stamgroep, vervolgens krijgen ze in kleinere groepen instructie op maat van de docenten. Aansluitend worden ze begeleid bij het verwerken van de lesstof en het werken aan projecten op de lespleinen. Het onderwijs kan dus per kind verschillen qua leerstof, tempo, niveau en aanbieding. De school moet daarvoor een rijke leeromgeving bieden, waarin elke leerling de eigen talenten zo goed mogelijk kan ontplooien. Onze school staat voor zorg op maat.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Alle Odysseescholen doen mee aan het landelijke project SlimFit. Dit is een nieuwe manier om het onderwijs te organiseren. Kinderen komen niet meer in een jaarklas met één leerkracht. We kijken naar de onderwijsbehoeften van leerlingen én naar de talenten van onze leerkrachten. Deze brengen we slim samen. Leerlingen zitten in een stamgroep en ieder kind heeft een eigen dag- of weekrooster met taken. Een schooldag bestaat uit momenten in de eigen stamgroep, gerichte instructies in kleine groepjes bij een specialist (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen) én zelfstandig werken op het werkplein. De leerkrachten zijn als team verantwoordelijk voor een unit kinderen, dus niet alleen voor een eigen klas.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
224
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven