Protestants Christelijke Basisschool De Regenboog

Stroet 72 1744 GL Sint Maarten

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Regenboog is een kleine dorpsschool. In de regio is er sprake van een krimpend aantal kinderen. Op de scholen in onze regio loopt het aantal kinderen hierdoor terug. Ook op de Regenboog is dat zichtbaar.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
55
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Regenboog werkt met traditionele schooltijden. De school voorziet in tussenschoolse opvang op de eigen school. De organisatie ligt in handen bij de zogenaamde overblijfcommissie, die tegen een kleine vergoeding per kind per dag het overblijven van de kinderen regelt. Daarnaast heeft de school een samenwerkingsverband met voor- en naschoolse partners op een andere locatie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven