Openbare basisschool Plaggenborg

Wollinghuizerweg 27 9551 TG Sellingen

  • Schoolfoto van Openbare basisschool Plaggenborg
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Plaggenborg
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Plaggenborg
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Plaggenborg
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Plaggenborg

In het kort

Toelichting van de school

OBS Plaggenborg staat in het dorp Jipsinghuizen. Het dorp is gelegen in Westerwolde, de streek in het zuidoosten van de provincie Groningen. 

De school is een basisschool voor openbaar onderwijs, toegankelijk voor iedereen, ongeacht hun maatschappelijke, godsdienstige overtuiging of nationaliteit. De basisschool hanteert de term "1-zorgroute" in haar schoolplan, hetgeen betekent dat ze probeert om te gaan met alle mogelijke verschillen die er tussen leerlingen bestaan. De school stelt zich tot doel om de leerlingen onderwijs op maat te bieden.

Het aantal leerlingen op de OBS Plaggenborg bedroeg voor het schooljaar 2022-2023 gemiddeld 55 leerlingen. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
52
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven