Christelijke Basisschool De Slagkrooie

Ringstraat 22 7848 BW Schoonoord

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Slagkrooie
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Slagkrooie
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Slagkrooie
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Slagkrooie
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Slagkrooie

In het kort

Toelichting van de school

De Slagkrooie staat in het dorp Schoonoord. De school staat sinds 1971 in een nieuwbouwwijk aan de noordzijde van het Oranjekanaal.

We zijn een open school, waar de betrokkenheid van de ouders/verzorgers groot is. Vanuit een christelijke levensvisie begeleiden wij de kinderen in hun ontwikkeling.

Kinderen krijgen bij ons onderwijs op maat. Door onderwijs op maat groeit het zelfvertrouwen van kinderen. We hebben een uitgebreid zorgsysteem ontwikkeld. Snel en adequaat handelen zijn binnen onze zorgstructuur belangrijke kernbegrippen. Een kleine organisatie maakt het overzichtelijk. Een ieder wordt gekend. Dit komt ons onderwijs ten goede.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven