De Rank

Pasteurweg 93 2871 JM Schoonhoven

  • Schoolfoto van De Rank
  • Schoolfoto van De Rank
  • Schoolfoto van De Rank
  • Schoolfoto van De Rank
  • Schoolfoto van De Rank

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoekers,

Met trots vertellen we u iets over de Rank in Schoonhoven. Ons motto is: Samen jezelf sterker maken! Dan spreken we over de samenwerking met ouders, met elkaar als team en met de kinderen. De leerkrachten zijn bij ons de professionals, de ouders de ervaringsdeskundigen en de kinderen? Daar draait alles om. Om beter in te kunnen spelen op de individuele ontwikkeling van kinderen nemen we t/m groep 3 per half jaar een beslissingen over de lesstof van uw kind. De Rank is een kleurrijke school waar onderwijs en leren centraal staat, maar ook grote aandacht is voor maatschappelijke verantwoord gedrag en dus de sociaal emotionele ontwikkeling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen jezelf ontwikkelen
  • Autonomie,relatie,competentie
  • Per halfjaar door t/m groep 3
  • Meervoudige intelligentie
  • Inzet Snappets

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
272
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

ZieZo biedt VSO en BSO aan op/vanuit de Rank, we werken goed samen.

Stichting Kinderopvang Schoonhoven biest VSO en BSO vanuit een andere locatie aan

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven