Sint Bernardus

Bosboomlaan 5 3116 JB Schiedam

  • Schoolfoto van Sint Bernardus
  • Schoolfoto van Sint Bernardus
  • Schoolfoto van Sint Bernardus
  • Schoolfoto van Sint Bernardus
  • Schoolfoto van Sint Bernardus

In het kort

Toelichting van de school

Onze katholieke basisschool gelegen in Schiedam-West, is gehuisvest in een sfeervol, oud gebouw. Dit gebouw telt twee verdiepingen. Twee kleutergroepen zijn gehuisvest in het gebouw van Kindcentrum Toekomst. In dit gebouw bevinden zich ook onze peuterspeelzaal en BSO. Voor veel ouders en leerlingen een bekende locatie.

Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met aandacht voor het individuele kind. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal/lezen en Rekenen van belang en wat betreft het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. We besteden ook veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenheid
  • Samen
  • Verantwoordelijkheid
  • Kiezen
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
244
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven