Basisschool Kaleidoscoop

Van Swindensingel 66 3112 RK Schiedam

Schoolfoto van Basisschool Kaleidoscoop

In het kort

Toelichting van de school

In de Oostwijk van Schiedam staat basisschool Kaleidoscoop. Goed onderwijs in een licht en kleurrijk gebouw met een natuurlijk speelplein. De informatie in dit schoolvenster is afkomstig van DUO/BRON en van de school zelf.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
202
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven