CBS Annewieke

Merelstraat 3 9679 JE Scheemda

  • Schoolfoto van CBS Annewieke
  • Schoolfoto van CBS Annewieke
  • Schoolfoto van CBS Annewieke
  • Schoolfoto van CBS Annewieke
  • Schoolfoto van CBS Annewieke

In het kort

Toelichting van de school

CBS Annewieke is een Christelijke basisschool waar alle kinderen welkom zijn. We gaan uit van een christelijke levensbeschouwing met respect voor iedereen.

CBS Annewieke biedt een veilige, rustige en gestructureerde omgeving voor alle kinderen waarin we het beste in een kind naar boven willen halen. De eigenheid van ieder kind wordt gerespecteerd en gestimuleerd; het kind heeft het recht zichzelf te mogen zijn.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten en geeft u informatie over CBS Annewieke. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen elke dag leren
  • Betrokken ouders
  • Positief, respectvol en veilig
  • Thematisch werken
  • Christelijk, open, gastvrij

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zien de laatste schooljaren een licht stijgende lijn in het aantal aanmeldingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de voor- en naschoolse opvang maken de ouders van onze school een eigen keuze voor de organisatie. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle genoemde documenten zijn op school aanwezig en op te vragen.

Terug naar boven