Brederode Daltonschool

Willem de Zwijgerlaan 110 2082 BD Santpoort-Zuid

  • 'Speciaal voor jou'
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Schilderen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van de Brederode Daltonschool.

De Brederode Daltonschool is een

- openbare basisschool in Santpoort-Zuid, de school telt ongeveer 260 leerlingen 
- gecertificeerde daltonschool 
- school die meer biedt dan het overbrengen van kennis en het aanleren van (basis)vaardigheden 

Onze speerpunten zijn:

- Daltononderwijs met de pijlers 'zelfstandigheid', 'samenwerken', 'verantwoordelijkheid', 'reflectie' en 'effectiviteit'
- ICT inzetten als middel om ons onderwijs efficiënter te maken
- Engels van groep 1 t/m 8
- Hoogbegaafdheid

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltonontwikkeling
  • Passend aanbod
  • Onderwijs op Maat
  • Meer en Hoogbegaafdheid
  • Creativiteit Muziek!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Brederode Daltonschool telt rond de 280 leerlingen dit schooljaar (2021 2022) verdeeld over 11 reguliere groepen en één groep voor voltijds hoogbegaafden onderwijs (groep Babarrun)
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
260
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven