De Bolster

Grotestraat 68 5836 AH Sambeek

Schoolfoto van De Bolster

In het kort

Toelichting van de school

EEN “GEWONE” SCHOOL MET BIJZONDERE ACTIVITEITEN WAAR IEDEREEN SAMENWERKT

Basisschool de Bolster ligt in het hartje van Sambeek. Het feit dat de school er in vier tijdsbestekken is neergezet, doet niets af aan de gezelligheid en de functionaliteit van het gebouw. De speelplaats, die met behulp van ouders gemaakt is, heeft diverse mooie speeltoestellen. Om hier zoveel mogelijk gebruik van te kunnen maken, is deze bovendien na schooltijd altijd open.

De leerlingen van de Bolster komen vooral uit het dorp zelf, maar ook kinderen uit het nabijgelegen Boxmeer bezoeken de school, die zeven groepen heeft.

De Bolster wil gedegen onderwijs verzorgen, waarbij er oog is voor het kind. Er is een goede afwisseling tussen hard werken enerzijds en ontspanning en plezier anderzijds. Samenwerken neemt hierbij een hele belangrijke plaats in. Er wordt dagelijks klassikaal instructie gegeven. Naast individueel werk wordt er ook vaak gekozen voor coöperatieve werkvormen, in tweetallen of in groepjes. Voorbeelden hiervan zijn “Placemat” en “Partnerwerk”, waarbij de kinderen intensief samenwerken. Getracht wordt de leermethodes hier zoveel mogelijk bij aan te laten sluiten.

De school heeft een leerlingenraad, die gekozen is door en uit leerlingen uit de bovenbouw; deze raad heeft viermaal per jaar overleg met de directeur. Bij bepaalde conflicten kunnen kinderen de rol van “bemiddelaar” bekleden. Eén van de doelen van de school is immers kinderen op te voeden tot verantwoordelijke burgers en “gereedschappen” aan te reiken om dit te bereiken.

Jaarlijks vinden er veel en afwisselende activiteiten plaats op de Bolster. Voorbeelden hiervan zijn de sport- en speldag, de crea-morgens en de gezamenlijke weeksluitingen. Bij deze activiteiten worden groepen gevormd van kinderen van verschillende leeftijden. Het coöperatieve aspect is hier van groot belang. De leerlingen helpen en stimuleren elkaar: bij de sport- en speldag om gezamenlijk tot een goede prestatie te komen en bij de crea-morgens om iets moois te kunnen maken. Tijdens deze creatieve ochtenden mogen de kinderen kiezen tussen activiteiten als dans, sport, spel, koken, bakken en creatieve uitingen.Ouderhulp is hierbij van onschatbare waarde. De school heeft echter als uitgangspunt dat ouderhulp een recht is en geen plicht. Ouders zijn tot niets verplicht, hun geboden hulp wordt wel ten zeerste gewaardeerd.

Een bolster is de buitenste schil van onder andere een kastanje, die bescherming biedt aan de vrucht. Er is voor deze naam gekozen, omdat de school ook bescherming wil bieden aan de kinderen die vanaf de vierjarige leeftijd komen. De zich openende bolster stelt uitvliegende kinderen voor. Hoe ouder de kinderen worden, hoe opener ze staan naar de buitenwereld. Uiteindelijk zullen ze op twaalfjarige leeftijd na een veilige periode de school verlaten.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven