Basisschool 't Oelebrod

Mr. Harm Smeengestraat 56 7963 BZ Ruinen (Gem. De Wolden)

Schoolfoto van Basisschool 't Oelebrod

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2016 telde onze  school 212 leerlingen, verdeeld over acht groepen.

De school is verdeeld in jaarklassen en wanneer dit om organisatorische redenen noodzakelijk is, worden er combinatieklassen gevormd. Binnen de klassen wordt ondersteuning op maat geboden. Er wordt lesgegeven volgens het Directe Instructie Model. Dit garandeert instructie op maat, hetgeen bepalend is voor voldoende vorderingen. Voor de basisvaardigheden worden er subgroepen aangemaakt. Er wordt gewerkt met basis-, plus- en zorggroepen.

Er wordt veel aandacht gegeven aan het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding en het goed kunnen samenwerken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven