Augustinus

Josephstraat 12 -14 3014 TP Rotterdam

Schoolfoto van Augustinus

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het SchoolVenster van de Augustinusschool te Rotterdam.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de wijze waarop wij het onderwijs aan de kinderen organiseren en verzorgen, daarnaast geeft het de resultaten van onze school weer. De gegevens zijn hoofdzakelijk afkomstig van DUO en de Inspectie. De school heeft waar mogelijk bij de cijfers en de feiten een toelichting gegeven. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties en statische gegevens van de school.

Op dit moment is het SchoolVenster zo goed als mogelijk van veel informatie voorzien. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website: www.augustinusschool-rotterdam.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • vertrouwen
  • zorg
  • verantwoordelijkheid
  • solidariteit
  • sociale veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Veel ouders wonen al jaren rondom de school in gerenoveerde woningen. Er zijn ook in de wijk het Oude Westen, vallende onder de deelgemeente Centrum In Rotterdam, een aantal woningen beschikbaar gesteld door de Sociale Dienst Rotterdam. Een beperkt aantal ouders krijgen hier een woning toegewezen. Dit zijn woningen die na een bepaalde tijd weer vrij dienen te komen voor nieuwe ouders met kinderen. Er doen zich dan ook helaas diverse mutaties voor. In het schooljaar 2012-2013 verlieten enkele grote gezinnen om die reden de school. De school werd daardoor onverwachts getroffen door een vertrek van een kleine twintig leerlingen. Daar kwamen in dat schooljaar ruim veertig nieuwe kleuters voor terug. Deze kleuters komen voornamelijk uit groep 0. De voorschoolse groep van de Augustinusschool en peuterspeelzaal de Zonnesteen. In 2014 zijn de woningen in de Sint Mariastraat en Bajonetstraat gerenoveerd, daar kunnen veel nieuwe potentiele leerlingen komen te wonen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
240
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders en/of verzorgers kunnen zelf regelen dat het kind naar de naschoolse opvang gaat.

De kinderen wachten op school totdat de begeleider van de BSO ze komt ophalen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021 heeft het gehele schoolteam de herhalingscursus Rots & Water gevolgd. Er worden lessen in het schooljaar gegeven. Ieder schooljaar zullen minimaal 10 lessen Rots & Water als basis in de groepen 1 t/m 3  worden gegeven als aanvulling op de methodiek De Vreedzame School. In schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 worden iedere week lessen gegeven aan gr 4 t/m 8 door Unity'99.

Terug naar boven