Augustinus

Josephstraat 12 -14 3014 TP Rotterdam

  • Schoolfoto van Augustinus
  • Schoolfoto van Augustinus
  • Schoolfoto van Augustinus
  • Schoolfoto van Augustinus

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het SchoolVenster van de Augustinusschool te Rotterdam.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de wijze waarop wij het onderwijs aan de kinderen organiseren en verzorgen, daarnaast geeft het de resultaten van onze school weer. De gegevens zijn hoofdzakelijk afkomstig van DUO en de Inspectie. De school heeft waar mogelijk bij de cijfers en de feiten een toelichting gegeven. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties en statische gegevens van de school.

Op dit moment is het SchoolVenster zo goed als mogelijk van veel informatie voorzien. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website: www.augustinusschool-rotterdam.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • vertrouwen
  • zorg
  • verantwoordelijkheid
  • solidariteit
  • sociale veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
169
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders en/of verzorgers kunnen zelf regelen dat het kind naar de naschoolse opvang gaat.

De kinderen wachten op school totdat de begeleider van de BSO ze komt ophalen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021 heeft het gehele schoolteam de herhalingscursus Rots & Water gevolgd. Er worden lessen in het schooljaar gegeven. Ieder schooljaar zullen minimaal 10 lessen Rots & Water als basis in de groepen 1 t/m 3  worden gegeven als aanvulling op de methodiek De Vreedzame School. In schooljaar 2023-2024 worden twee blokken van vier lessen gegeven aan gr 4 t/m 8 door Unity'99.

Terug naar boven