Augustinus school

Josephstraat 12 -14 3014 TP Rotterdam

Schoolfoto van Augustinus school

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score van de school ligt boven het inspectieniveau.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten van de Cito-M toetsen worden in februari/maart van het jaar geanalyseerd. Aan de hand hiervan worden de groepsplannen voor het lopende schooljaar aangepast. Ouders van de leerlingen ontvangen naast de methodetoetsen ook een overzicht van de Cito-M toetsen.

Aan het einde van het schooljaar vinden de E-toetsen van Cito plaats.

Al deze gegevens worden verwerkt in groepsplannen binnen het leerlingvolgsysteem van Leeruniek.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Augustinusschool heeft alle schoolverlaters de Cito-eindtoets laten maken. De verschillen in het eindresultaat van de zijn dan ook groot. Van een hoog tot een laag niveau. Het lukt de school al jaren om de kinderen het juiste advies mee te geven.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om de zorgstructuur goed in kaart te brengen en de leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden.

Terug naar boven