de Nicolaasschool

Schiedamseweg 227 3026 AN Rotterdam

  • Op ons gebouw aan de Korfmakersstraat 12 bevinden zich vier groepen 5, vier groepen 6 en een handvaardigheidslokaal.
  • Op ons gebouw aan de Korfmakersstraat 127 bevinden zich vier groepen 3, vier groepen 4, twee groepen 1/2 en een RT-lokaal.
  • Op ons hoofdgebouw aan de Schiedamseweg 227 bevinden zich acht groepen 1/2, vier groepen 7, vier groepen 8 en een computerlokaal.
  • Schoolfoto van de Nicolaasschool
  • Schoolfoto van de Nicolaasschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Nicolaasschool zet al jaren op veel verschillende vakgebieden vakleerkrachten in. Afhankelijk van het leerjaar krijgen kinderen gymles, handvaardigheid, dansen, ICT van onze vakleerkrachten. Zo bereiken wij dat er ook op deze vakgebieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt gegeven, terwijl groepsleerkrachten zich extra kunnen richten op de basisvaardigheden taal, (begrijpend) lezen, rekenen, wereldoriëntatie en sociale competenties. Onze vakleerkrachten geven niet alleen les tijdens het reguliere lesprogramma, maar zijn ook volop actief in het Keuzeprogramma.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven