Sterrenschool de Globetrotter

Afrikaanderplein 5 3072 EA Rotterdam

  • Schoolfoto van Sterrenschool de Globetrotter
  • Schoolfoto van Sterrenschool de Globetrotter
  • Schoolfoto van Sterrenschool de Globetrotter
  • Schoolfoto van Sterrenschool de Globetrotter
  • Schoolfoto van Sterrenschool de Globetrotter

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Sterrenschool De Globetrotter!

Op Sterrenschool de Globetrotter laten wij kinderen stralen en hun talenten ontdekken. Wanneer uw kind 4 jaar is en bij ons op Sterrenschool de Globetrotter komt begint het aan een leerreis, uw kind gaat op ontdekkingstocht, een groot avontuur dat ‘naar school gaan’ heet. Zie het als een expeditie: als echte globetrotters leren onze leerlingen andere culturen kennen, maken vrienden en vergaren heel veel kennis. Na acht schooljaren hebben zij genoeg bagage voor de volgende reis: de middelbare school. Uw kinderen worden wereldburgers, die weten wie ze zijn, vol in de wereld staan en nieuwsgierig zijn naar wat er komen gaat. Wij willen daar samen met u een stevige basis voor ontwikkelen.

Tijdens hun leerreis doen uw kinderen voortdurend nieuwe ontdekkingen. Ze lopen een eindje op met nieuwe vriendjes en vriendinnetjes, ze leren samenwerken en helpen elkaar een handje. Natuurlijk is er onderweg ook tijd om te spelen. Vooral samen sporten moedigen wij aan; een goede gezondheid is belangrijk voor iedereen die zo’n grote reis maakt.

Tijdens de reis ontmoeten uw kinderen leeftijdsgenoten uit andere culturen, met rituelen, godsdiensten en feestdagen die het nog niet kende. Onderweg krijgen zij normen en waarden aangeboden en leren elkaar respecteren.

Of uw kind nu met vliegtuigsnelheid leert of stapje voor stapje verder komt: alle kinderen krijgen bij ons de kans zich optimaal te ontwikkelen. Om kennis op te doen over taal, rekenen, de natuur, maar ook over de omgang met anderen. Wij willen dat uw kinderen goed voorbereid aan de volgende fase beginnen, om van daaruit een plek te vinden in de maatschappij waar zij zich prettig voelen.

Wij nodigen u van harte uit om een keer een kijkje te komen nemen en te genieten van het onderwijs dat we samen met ouders en kinderen maken. Hiervoor kunt u binnenlopen of bellen naar 010-4843790 of mailen naar: info@sterrenschooldeglobetrotter.nl

Ook op onze website is veel informatie te vinden: www.sterrenschooldeglobetrotter.nl

Met vriendelijke groet,
Het team van Sterrenschool De Globetrotter

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Kwaliteit
  • Lekker fit
  • Samenwerken
  • Woordenschat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
201
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven