School voor Speciaal Basisonderwijs Laurens-Cupertino

Bree 61 3074 BC Rotterdam

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Laurens-Cupertino

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het najaar van 2014 is de laatste ouderenquête afgenomen. Dit gebuert jarlijks
Tevredenheid
6,6

Terug naar boven