SBO Laurens Cupertino

Bree 61 3074 BC Rotterdam

Schoolfoto van SBO Laurens Cupertino

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Speciaal basisonderwijs
  • Passend & pakkend onderwijs
  • Passende Zorg
  • Pedagogisch klimaat
  • PPO Rotterdam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
131
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

leerlingen die vanwege de thuissituatie eerder naar school komen worden in het gebouw opgevangen tot 8.10u waarna ze onder begeleiding buiten kunnen spelen op de speelplaats. Vanaf 8.20u is er 10 minuten inlooptijd voordat de school begint.

na schooltijd zijn ouders niet altijd in staat om hun kind op tijd op te halen. Leerlingen die nog niet zijn opgehaald wachten onder begeleiding in de aula van de school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Onze school voor speciaal basisonderwijs maakt deel uit van het samenwerkingsverband PPO-Rotterdam en is bedoeld voor leerlingen voor wie een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven voor het SBO. We hebben frequente contacten met een groot aantal hulpverlenende en ondersteunende instanties.

Terug naar boven