School voor Speciaal Basisonderwijs Johannes-Martinus

Boezemweg 174 3031 BP Rotterdam

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Johannes-Martinus

Het team

Toelichting van de school

Einde schooljaar 2014-2015 hebben er een aantal medewerkers afscheid genomen van school en zijn er een drietal medewerkers met pensioen gegaan. Er zijn drie nieuwe (jonge) leerkrachten aangenomen. Dit is goed voor een evenwichtige samenstelling van het team.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast het team van directie en leerkrachten zijn aan de school een aantal deskundigen verbonden. Zo kunnen de kinderen op school terecht bij het maatschappelijk werk, de kinderoefentherapeut, de leesspecialist, de logopedist, de remedial teacher en de speltherapeut

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Er wordt specifieke ondersteuning geboden aan alle leerlingen die onze schoolbezoeken.Bij iedere leerling is in zijn/haar ontwikkelingsperspectief de geboden zorg beschreven.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven