SBO Johannes-Martinus

Boezemweg 174 3031 BP Rotterdam

Schoolfoto van SBO Johannes-Martinus

In het kort

Toelichting van de school

welkom bij de Johannes-Martinusschool, school voor Speciaal basisonderwijs in Rotterdam-Centrum

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • speciaal basisonderwijs
  • pedagogische sfeer
  • ontwikkelings perspectief
  • mogen zijn wie je bent
  • passend onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is licht dalend
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
73
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Overblijf is verplicht voor alle leerlingen, er zijn geen kosten aan verbonden. De opvang gebeurt door het team

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven