Hildegardisschool

Verbraakstraat 7 3036 MR Rotterdam

  • Elk seizoen of periode wordt zichtbaar in de hal. Bij binnenkomst is het elke keer een verrassing.
  • Schoolfoto van Hildegardisschool
  • Schoolfoto van Hildegardisschool
  • Schoolfoto van Hildegardisschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het Schoolvenster van de Hildegardisschool. Hier vindt u gegevens vanuit de school, DUO en Inspectierapportage.

De Hildegardisschool is een school met ruim 250 leerlingen, die staat aan het prachtige, groene Johan Idaplein in het Oude Noorden in Rotterdam. De school is een afspiegeling van de wijk en ruim 90% woont op hetzelfde postcodenummer als de school.

Mocht u na het lezen van Schoolvenster meer informatie willen over de school, verwijs ik u graag naar de website van de school.

www.hildegardisschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Multicultureel
  • Lekker Fit! school
  • Vreedzame School
  • Open
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
256
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Hildegardisschool maken we gebruik van een continu rooster. Kinderen hebben 15 minuten lunchtijd in de klas en spelen op toerbeurt een half uur buiten. Hierbij worden geen extra kosten in rekening gebracht. Doordat we in twee groepen buiten spelen is er veel ruimte voor de kinderen om te spelen.

Door een goede samenwerking met Droomplaats SAMEN is er een mogelijkheid tot buitenschoolse opvang voor en na schooltijd. SAMEN is gesitueerd in de nevenvestiging aan de Louwerslootstraat/Bingestraat.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven