Hildegardis

Verbraakstraat 7 3036 MR Rotterdam

  • Bij de ingang van onze school is een leescave. Een fijne plek waar we samen boekjes lezen.
  • Je kunt pas leren als je lekker in je vel zit. Er is veel aandacht voor welzijn en welbevinden door de kindercoach in de huiskamer.
  • We leren de kinderen goed te zorgen voor zichzelf, de ander en de wereld. Op het groene schoolplein zaaien en oogsten de kinderen.
  • We vinden het belangrijk dat kinderen leren waar hun talenten liggen. We besteden veel aandacht aan muziek, drama en dans.
  • De kinderen krijgen 3 x per week fruit, we sporten 3 x per week met een vakleerkracht en we lopen de Monday Mile met de hele school.

In het kort

Toelichting van de school

Midden in de wijk is iets moois gaande.

Daar worden dingen ontdekt, gemaakt en gedeeld.

En niet alleen...nee samen.

Samen hebben ze daar een heerlijke tijd.

Al het mooie van het Oude Noorden bij elkaar.

Samen lekker fit, samen radijsjes kweken op het plein.

Samen eigen talenten ontdekken, samen leren van en met elkaar en vooral heerlijk samen spelen.

Een plek vol vertrouwen waar alles wat de wijk zo kleurrijk en mooi maakt, samenkomt.

De wijk intrekken, iedereen naar binnen halen, leren in de lokalen en goede gesprekken in de huiskamer.

Midden in de wijk staat een school waar de wijk tot leven komt en we samen leren, spelen, ontdekken en vooral super veel plezier maken!

Komt u een kijkje nemen? Filmpje van de school

website Hildegardisschool 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren: gemengde school
  • Lekker Fit! school
  • Cultuur
  • Natuur
  • Zorg voor onze kinderen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Hildegardisschool maken we gebruik van een continu rooster. Kinderen hebben 15 minuten lunchtijd in de klas en spelen op toerbeurt een half uur buiten. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. 

De pauzes tussen de middag worden verzorgd door medewerkers van SOL. We willen de kinderen per groep in de pauzes een extra sport- en spelmoment aanbieden. Dagelijks wordt er een spel/ sport voorbereid door de medewerkers van SOL. Alle kinderen spelen het spel een keer mee. Daarna mogen ze kiezen of ze mee blijven doen of liever zelf iets verzinnen.

We zien dat de kinderen in de korte pauzes zelf beter tot spel komen door de spellen die aangeboden worden door SOL. De pauzes zijn georganiseerder wat er voor zorgt dat de kinderen na de middagpauze rustiger binnenkomen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven