Basissch De Vliedberg

Korne 180 3068 GN Rotterdam

  • In het schooljaar 2019-2020 krijgt de Vliedberg een renovatie. De stijl van de voorgevel zal binnen worden doorgevoerd.
  • Schoolfoto van Basissch De Vliedberg
  • Schoolfoto van Basissch De Vliedberg
  • Schoolfoto van Basissch De Vliedberg
  • Schoolfoto van Basissch De Vliedberg

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Vliedberg bestaat ongeveer uit 25 teamleden. Het is een gezonde mix van ervaren en nieuwe leerkrachten. Om goed te kunnen aansluiten bij onderwijsontwikkelingen wordt ons team jaarlijks bijgeschoold. 

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Vliedberg streven wij er naar om verlof intern op te vangen. Wanneer dit niet mogelijk is, kan een klas verdeeld worden. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Vliedberg is een afspiegeling van de Rotterdamse bevolking. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven