Van Asch van Wijckschool

Van Speykstraat 109 3014 VG Rotterdam

  • Schoolfoto van Van Asch van Wijckschool
  • Schoolfoto van Van Asch van Wijckschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Zie voor de toelichting de bijlage
Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,1

Terug naar boven