Van Asch van Wijckschool

Van Speykstraat 109 3014 VG Rotterdam

  • Schoolfoto van Van Asch van Wijckschool
  • Schoolfoto van Van Asch van Wijckschool

Het team

Toelichting van de school

Max Woudenberg is als vakleerkracht Lekker Fit! verbonden aan de school. Hij is in dienst van de gemeente Rotterdam. Zijn belangrijkste opdracht op school is moderne en coole gymlessen te geven waardoor hij de kinderen stimuleer om zelf na te denken over wat een gezonde leefstijl inhoudt. Door veel contactmomenten kan hij het kind stimuleren om dingen te kiezen die hij/zij leuk vindt. Hierdoor kan hij zich verdiepen in het kind en kunnen ze samen op zoek gaan naar redenen waarom de kinderen wel of niet willen bewegen.  

De school heeft een certificaat LekkerFit

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht verlof heeft proberen we dit intern op te lossen. As dit niet mogelijk is zetten we een vervangingsaanvraag uit.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school


Sportactiviteiten

  • Alle leerlingen krijgen 3x per week gymles van een vakleerkracht.

Schoolzwemmen

  • De leerlingen uit groep 5 en groep 6 hebben een half jaar lang 60 minuten zwemles.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Door het systematisch verzamelen en evalueren van data, zoals toetsgegevens en observaties signaleren we leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Leerlingen die vergelijkbare onderwijsbehoeften hebben, clusteren we binnen de eigen groep. In het groepsplan beschrijven we de doelen, het aanbod, de aanpak, organisatie en manier van evalueren. Voor de leerlingen die boven het gemiddelde presteren wordt aangeven waaruit het verdiepte leerstof aanbod bestaat, het pedagogisch en didactisch handelen en welke doelen er bereikt dienen te worden (verdiept arrangement). Voor de leerlingen die onder het gemiddelde presteren, wordt aangegeven welke leerstofdoelen beheerst moeten worden, het pedagogisch en didactisch handelen en de manier waarop dit georganiseerd wordt (intensief arrangement).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij gaan hand in hand verder samen met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang als Integraal Kindcentrum. Ons gezamenlijke doel hierbij is om vanuit één pedagogische visie kijken naar het kind. Iedereen die in het Kindcentrum werkt, draagt er aan bij om deze pedagogische visie te bereiken. Door het schooljaar heen hebben zowel het management en de collega's van beide organisaties op verschillende momenten overleg om activiteiten en de inhoud van de activiteiten zo goed mogelijk met elkaar af te stemmen. Kinderen leren en spelen binnen en buiten schooltijd in het kindcentrum zodat ze hier hun talenten in de volle breedte ontwikkelen.  

Samenwerken vanuit één pedagogische visie is een belangrijke opdracht. Uiteraard is ook tijdens de schoolvakanties het Kindcentrum geopend en ondernemen wij met de kinderen verschillende activiteiten en zorgen wij voor het vakantiegevoel.

Terug naar boven