De Piloot

Nieuwe Ommoordseweg 30 3068 BT Rotterdam

Schoolfoto van De Piloot

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Piloot werkt ook een vakleerkracht Sociale Vaardigheden (SoVa)

Tevens werken er logopedisten op onze school

Een Cesartherapeut houdt praktijk op De Piloot

Onze school beschikt over een kooklokaal en de leerlingen krijgen, op diverse niveaus, kookles.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Overige leerjaren

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onderwijsvarianten van De Piloot

-Onderwijs op het medisch kinderdagverblijf De Kleine Plantage (Rotterdam)

-Onderwijs op het medisch kinderdagverblijf De Vlinder (Gouda)

-Speciaal onderwijs aan leerlingen met een aan ASS gerelateerde stoornis

-Speciaal onderwijs aan leerlingen met een ASS gerelateerde stoornis in combinatie met problemen in vanuit de taalspraakproblematiek

-Speciaal onderwijs aan leerlingen met een ASS gerelateerde stoornis in combinatie met ernstige leerproblemen

-Speciaal onderwijs aan leerlingen met een externaliserende gedragsproblematiek op basis van een gediagnosticeerde stoornis als ODD, hechting of CD

-Observatieplaatsen voor leerlingen bij wie het onderwijsproces belemmerd wordt door gedragsproblematiek echter de achterliggende reden hiervan is nog niet duidelijk.

-Onderwijs aan leerlingen op het VSO, Het Passercollege. (zie website: www.Het Passercollege.nl)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven