Openbare Basisschool De Dreske

Roswinkelerstraat 131 7895 AR Roswinkel

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Dreske

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolgids geeft u alle belangrijke informatie over openbare basisschool De Dreske in Roswinkel. Onze school heeft een respectabele geschiedenis opgebouwd met het dorp Roswinkel, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.    

Wat er nu zo bijzonder of zo gewoon is aan onze school kunt u lezen in deze schoolgids. Bent u geïnteresseerd in de Dreske, dan bent u welkom om eens te komen kijken, wij zullen u met plezier rondleiden. Wij hopen er in geslaagd te zijn om u, op een heldere en zinvolle wijze kennis te laten maken met school.

Namens het team en de medezeggenschapsraad, 

Richard Jeurissen, locatiedirecteur obs de Dreske                                 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Opbrengst- & resultaatgericht
  • Talentontwikkeling
  • Veilig en kleinschalig
  • Ontdekken en onderzoeken
  • Wereldtijd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
66
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sedna

Stichting Welzijnsgroep Sedna zorgt voor een beschikbare vertrouwenspersoon:

Sedna

Hooggoorns 11

7812 AP Emmen

(0591) 680800

info@sednaemmen.nl 

Terug naar boven