Mariaschool voor Katholiek Basisonderwijs

Van Vredenburchweg 75 2282 SE Rijswijk

  • Samen bouwen aan onze toekomst.
  • Schoolfoto van Mariaschool voor Katholiek Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Mariaschool in Rijswijk

De Mariaschool is een katholieke basisschool. Het oudste deel van het gebouw werd in 1915 gebouwd als meisjesschool van de Bonifatiuskerk. De school bestaat dus al meer dan 100 jaar en heeft dan ook een rijke historie.

Door inspanningen van kinderen, ouders, team en bestuur houden we de school modern en toekomstgericht. De school staat op de hoek van de Van Vredenburchweg en de Burgemeester Elsenlaan, verscholen achter het nieuwe Medisch Centrum Vredenburch, recht tegenover het Rijswijkse Bos en schuin tegenover de kinderboerderij. U bereikt de school eenvoudig met bus 23 en tramlijn 17.

De school is in het bezit van twaalf ruime klaslokalen. Verder heeft de school een eigen gymzaal, een aula met een groot podium en een flexruimte die dienst doet als computerlokaal en waar kinderen zelfstandig kunnen werken. We beschikken over extra lesruimte en deze wordt optimaal benut.

Wilt u de school eens van binnen  bekijken? Neem gerust contact met ons op, u bent van harte welkom.

070-3954050

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Samen
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven