In Den Climtuin

Casparus B J Landweerln 3 7461 XN Rijssen

  • Schoolfoto van In Den Climtuin
  • U kijkt richting hoofdingang
  • Schoolfoto van In Den Climtuin
  • Schoolfoto van In Den Climtuin
  • Schoolfoto van In Den Climtuin

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging in verband met verlof kan een beroep worden gedaan op een van de leerkrachten op de invallerslijst van de Schoolvereniging.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We verwachten van leerlingen van In den Climtuin dat zij:

1. In staat zijn om liefde te geven en liefde te ontvangen
2. In staat zijn om te gehoorzamen en gezag te accepteren
3. In staat zijn om beleefd te zijn
4. In staat zijn om te kunnen samenwerken
5. Aanspreekbaar zijn op hun gedrag
6. In staat zijn om instructie te volgen (eventueel met beschikbare hulpmiddelen)
7. In staat zijn om passend bij hun leeftijd zelfstandig te werken en taakgericht te zijn.

Op dit moment bieden we naast het reguliere onderwijs ook onderwijs aan:

- slechtziende leerlingen
- leerlingen met autisme
- dove leerlingen
- leerlingen met een lichamelijke beperking
- hoogbegaafde leerlingen

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven