Basisschool St. Willibrordus

Schoolstraat 15 5561 AH Riethoven

  • Schoolfoto van Basisschool St. Willibrordus
  • Schoolfoto van Basisschool St. Willibrordus
  • Schoolfoto van Basisschool St. Willibrordus
  • Schoolfoto van Basisschool St. Willibrordus
  • Schoolfoto van Basisschool St. Willibrordus

In het kort

Toelichting van de school

De Sint Willibrordusschool ligt midden in het landelijke Riethoven. Het dorp en de school ademen rust uit en in die rust kunnen de kinderen hun talenten ontplooien en groeien in de meest brede zin van het woord. In een prachtig monumentaal gebouw weten we modern onderwijs te realiseren door kinderen op maat te bedienen. Dit realiseren we bijvoorbeeld door lokalen en werkplekken fysiek met elkaar te verbinden. De verschillende leeromgevingen maken makkelijk contact en kunnen daardoor veel voor elkaar betekenen. Kinderen en groepen kunnen zich echter ook, indien nodig, in alle rust terugtrekken. De leerkracht voert bij dit alles de regie en fungeert als wegwijzer. Onze naamgever, Willibrordus, was een pragmaticus en wij willen op zijn manier ons onderwijs vormgeven; kinderen vanuit en leerrijke omgeving laten uitgroeien tot een zelfstandig probleemoplosser.?

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool St. Willibrordus.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven