Kindcentrum De Vonder

Goirleseweg 3 5133 BC Riel

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vonder
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vonder
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vonder
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vonder

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de Scholen op de kaart pagina van De Vonder. Misschien bezoekt u deze pagina voor de eerste keer, omdat uw kind binnenkort naar school gaat en bent u geïnteresseerd in de samenwerking tussen kinderopvang en de basisschool. Misschien bent u op zoek naar contactgegevens, wat de schooltijden zijn of waar we voor staan. Wat de reden ook is, we hopen dat deze pagina u verder op weg helpt om De Vonder een beetje beter te leren kennen.

U lees op Scholen op de kaart meer over waar we voor staan, hoe we lesgeven, wie er wat doet en nog veel meer. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van uw bezoek aan deze pagina dan horen we dat graag van u.

Laten we er samen ook dit schooljaar weer een fijne tijd van maken!

Team De Vonder

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei
  • Eigenheid
  • Autonomie
  • Respect
  • Eerlijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij het vullen van deze pagina zitten er 267 kinderen op De Vonder.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
261
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven