Katholieke Basisschool De Vonder

Goirleseweg 3 5133 BC Riel

Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Vonder

In het kort

Toelichting van de school

Wij heten u van harte welkom op dit SchoolVenster dat u inzicht biedt in de resultaten van bs. de Vonder in Riel (Noord-Brabant).

De gegevens zijn afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geeft de school zelf een toelichting bij de cijfers en feiten. Op deze manier biedt SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

 U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder ui

Hebt u vragen en/of opmerkingen over de informatie die u verstrekt wordt, dan vernemen wij dat graag. U kunt contact opnemen met de directie van de school (013-5181590 of info@bs-vonder.nl)

Met vriendelijke groeten,

Jan Smits (directeur bs. de Vonder)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei, persoonlijke ontw.
  • Eigenheid, zichzelf mogen zijn
  • Autonomie, eigen leerproces
  • Gezamenlijke verantwoording
  • Communicatie naar/met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Prognoses:

De groei van de Vonder zet zich bij de 1 oktobertelling 2019 voort tot maar liefst 261 leerlingen.

Daarna zal er naar verwachting nog twee schooljaren een lichte groei zijn, waarna een daling naar ongeveer

260 leerlingen enkele jaren het geval zal zijn

 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
262
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven