Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs

Sânleansterdyk 20 8736 JB Reahûs

  • Ons kindcentrum is omgeven door groen en daar maken we flink gebruik van, ook tijdens de lessen. Iedere dag gaan de kinderen naar buiten.
  • Na schooltijd bieden wij buitenschoolse opvang met veel keuzevrijheid in de een huiselijke sfeer.
  • Op Sint Bonifacius worden kinderen uitgedaagd om het leven te ontdekken. Daarnaast staat de relatie tussen ons als mens centraal.
  • In Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs gunnen we elkaar de ruimte. Zowel fysiek als mentaal!
  • We leren zowel binnen als buiten.

In het kort

Toelichting van de school

Op Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs bieden we onderwijs en opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar. Het is een plek waar kinderen spelen, leren en ontdekken. Een avontuurlijke en stoere plek waar kinderen verbonden zijn met elkaar en de natuur. Wij bieden basisonderwijs, peuteropvang en buitenschoolse opvang in een prachtige weidse omgeving. Sinds het schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met een geïntegreerde peuter-kleuter groep. Sinds januari 2023 bieden we ook onderdak aan baby's. We werken met moderne onderwijsmethoden en nemen de ruimte om de talenten van ieder kind optimaal te ontwikkelen. Leren is een ontdekkingstocht die aan waarde wint wanneer kinderen, ouders en leerkrachten samenwerken en elkaar versterken. De afwisseling van binnen en buiten leren geeft de kinderen veel energie. Op Sint Bonifacius worden kinderen uitgedaagd om het leven te ontdekken. Daarnaast staat de relatie tussen ons mensen centraal, want in een steeds individueler worden wereld hebben we elkaar meer dan nodig en samen maken we er een mooie reis van!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Relatie, ruimte en groen
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Betrokkenheid
  • Vindingrijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen in schooljaar 2023-2024 start met 44. De Bisschop Möllerstichting is niet afhankelijk van gemeentelijke opheffingsnormen. Vanuit de solidariteitsgedachte ondersteunen de grote scholen de kleine. Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs wordt daardoor nu en in de toekomst niet bedreigd door sluiting. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
44
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven