Openbare Basisschool De Schovenhorst

Garderenseweg 144 A 3881 NC Putten

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Schovenhorst

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool De Schovenhorst! We stellen ons graag aan u voor.

De Schovenhorst is een openbare basisschool midden in het bos van Putten. Naast kwalitatief goed onderwijs, met gebruik van de natuur om ons heen, vinden wij een goede sfeer enorm belangrijk. Wij zien de relatie tussen groepsleerkracht, leerlingen en hun ouders als voorwaarde om te komen tot een optimale ontwikkeling. Goed onderwijs is meer dan alleen cijfers en resultaten. Goed onderwijs én gelukkige kinderen, dat is waar wij voor staan!

Neem u gerust contact met ons op voor meer informatie of kom langs! U bent altijd van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De groene school in het bos
  • Goed onderwijs
  • Aandacht voor elk kind
  • Ontmoeting
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Met genoegen kunnen we mededelen dat het aantal leerlingen geleidelijk aan toeneemt. Dit bemoedigende feit is deels te danken aan een groeiende instroom van zij-instromers als gevolg van verhuizingen, vooral vanuit de drukke randstad. Ongetwijfeld speelt de aantrekkingskracht van ons onderwijs en de idyllische ligging in de natuur een belangrijke rol in deze keuze. Onze school biedt niet alleen een uitdagende leeromgeving, maar ook een prachtige plek om op te groeien temidden van de natuurpracht. We zijn verheugd dat steeds meer gezinnen de weg naar onze school weten te vinden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven