CBS De Parel

Sleedoorn 40 3171 PN Poortugaal

Schoolfoto van CBS De Parel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van De Parel, een gezellige christelijke basisschool aan de rand van Poortugaal. Op deze schoolpagina geven we u graag kijkje in onze school. We laten u graag kennismaken met onze aanpak en onze resultaten.

Neemt u gerust contact met ons op voor een nadere kennismaking, de koffie staat klaar!

Met vriendelijke groet,

Jaap van den Hoek

directeur CBS De Parel

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitgaan van onderwijsbehoeften
  • Engels in alle groepen
  • Resultaten ver boven de norm
  • Kanjertraining
  • Plusklas

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er worden in Poortugaal bijna geen nieuwe huizen gebouwd. Dit betekent dat er weinig nieuwe instroom is, waardoor het aantal kinderen in het dorp afneemt. Het aantal 4-jarigen op onze school is hierdoor lager, dan een aantal jaren geleden. De laatste jaren is de instroom redelijk stabiel, maar door de krimp wel kleiner dan in de voorgaande jaren. Dit betekent dat de school iets in leerlingenaantal terug loopt, precies volgens de prognose vanuit de demografische gegevens.
Weergave

Leerlingen
268
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Momenteel eten alle leerlingen tussen de middag op school met hun eigen groep, alle leerlingen eten 5 dagen per week op school.

Wanneer dit verandert en we naar een rooster met overblijf gaan biedt De Parel de mogelijkheid om de leerlingen tussen de middag over te laten blijven. Informatie kunt u opvragen via tso@cbsdeparel.nl Wij werken online met aanmelden en afmelden via TSO-assistent. Hierin staan ook de contactgegevens van de coördinator vermeld. De coördinator verzorgt de overblijf samen met een vast team aan vrijwilligers. 


Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven