CBS De Parel

Sleedoorn 40 3171 PN Poortugaal

Schoolfoto van CBS De Parel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van De Parel, een gezellige christelijke basisschool aan de rand van Poortugaal. Op deze schoolpagina geven we u graag kijkje in onze school. We laten u graag kennismaken met onze aanpak en onze resultaten.

Neemt u gerust contact met ons op voor een nadere kennismaking, de koffie staat klaar!

Met vriendelijke groet,

Jaap van den Hoek

directeur CBS De Parel

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitgaan van de leerling
  • Samen
  • Onderwijs & ICT
  • Kanjerschool
  • Plusklas

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We starten het schooljaar met ongeveer 250 leerlingen, door instroom groeien we in de loop van het jaar richting de 270 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
248
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle leerlingen hebben  45 minuten middagpauze. Daarvan is 30 minuten sportpauze waarbij buiten een sport en spel aanbod wordt geboden door Halojobbing. Halojobbing is een partnerorganisatie die samen met vrijwilligers een sport, spel en beweegaanbod realiseert voor onze leerlingen. Voor leerlingen die behoefte hebben aan een rustigere omgeving om tot rust te komen is er ook een chillzone.

Verder is er 15 minuten eetpauze waarbij de leerkracht met de eigen groep eet.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven