't Kraaienest

Koningin Wilhelminastr 5 3265 BH Piershil

  • De kernwaarden van de school zijn kalm, respectvol, aardig, aandacht en inzet.
  • Aandacht voor de omgeving
  • Schoolfoto van 't Kraaienest

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit ervaren leerkrachten. Twee van hen hebben onder andere in het speciaal onderwijs gewerkt.

Ons team streeft erna met de moderne ontwikkelingen mee te gaan (zoals bijvoorbeeld het werken op tablets). Wij laten ons regelmatig bijscholen en werken samen met andere basisscholen op het gebied van onderwijsvernieuwing (zoals bijvoorbeeld het onderwijs aan meerbegaafde kinderen). De directeur staat in contact met directeuren van de andere openbare basisscholen in de Hoeksche Waard en de Intern Begeleider doet mee aan intervisie binnen het samenwerkingsverband van de scholen in de Hoeksche Waard. Op deze wijze vermengen wij jarenlange kennis met de nieuwe inzichten op onderwijskundig gebied.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof wordt zo veel als mogelijk intern opgevangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Een ondersteuningsprofiel geeft aan welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning een school haar (zorg) leerlingen kan bieden, waar de school intern grenzen ervaart en met welke externe zorg de school deze grenzen beslecht. Daarbij maakt de school onderscheid tussen basiszorg, breedtezorg en dieptezorg. Daarnaast kan een ondersteuningsprofiel een professionaliserings- en ontwikkelingsperspectief schetsen voor de school en haar medewerkers.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven