obs de Posthoorn

Oostering 4 7933 PX Pesse

  • Elke dag, samen een beetje beter!
  • Schoolfoto van obs de Posthoorn
  • Schoolfoto van obs de Posthoorn
  • Schoolfoto van obs de Posthoorn
  • Schoolfoto van obs de Posthoorn

In het kort

Toelichting van de school

Wie zijn wij?

We zijn een kleinschalige, laagdrempelige dorpsschool midden in de kom van het dorp Pesse. Er wordt lesgegeven in combinatiegroepen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Er is veel aandacht voor het aanleren van de basisvaardigheden lezen, rekenen, spelling en taal en voor sociaal emotioneel leren.

Omdat wij een echte dorpsschool zijn, vinden we verbinding met alles wat er gebeurt in en rondom het dorp Pesse belangrijk. We zoeken dan ook nadrukkelijk verbinding!

Waar staan wij voor?

- Een veilig schoolklimaat;

- Rust/reinheid/regelmaat,

- Samen en verbinding;

- Ambitieus, we hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen;

- Openbaar Onderwijs!

 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • rust, reinheid, regelmaat
  • samen, verbinding
  • ambitieus
  • openbaar onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op obs De Posthoorn starten we schooljaar 2023-2024 met 88 leerlingen. Naar verwachting loopt dit aantal nog op gedurende het schooljaar tot ongeveer 95 in juli 2024. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Dit is slechts een deel van de beleidsdocumenten waarmee gewerkt wordt om de veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en ouders te kunnen garanderen. Veel informatie is ook terug te vinden op de website van Stichting Bijeen: https://www.bijeen-hoogeveen.nl/

Terug naar boven