Brede School Overdinkel

Ds Pasmastraat 2 7586 CZ Overdinkel

Schoolfoto van Brede School Overdinkel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de homepage van het Schoolvenster van de Brede School Overdinkel!

Hier vindt u naast de cijfers ook een korte omschrijving van de school.

Om een compleet beeld te krijgen; kom even binnen. Een afspraak is zo gemaakt!

Inge van Sommeren

Directeur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven