VS De Sterrenzanger

Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp

  • onze kleuterschool is verbouwd en heeft nu een grotere hal voor de kleuters in de ochtend en de BSO in de middag.
  • In klas 1 en 2 (groep 3 en 4) werken wij met de bewegende klas.
  • Natuurlijke materialen en gezond voedsel zijn belangrijk op onze school.

In het kort

Toelichting van de school

De Sterrenzanger is een middelgrote vrijebasisschool met ongeveer 220 leerlingen, in een rustige wijk van Oudorp, met drie groene schoolpleinen. Een groen schoolplein bevordert het spel van de kinderen en ondersteunt de sociaal-emotionele ontwikkeling. Podiumkunsten zijn voor ons een speerpunt en "Anders Evalueren" (triband verantwoorden) middels het portfolio van ieder kind en de leerkracht-kind gesprekken. 

Het uitgangspunt van een vrijeschool : Een leerling die enthousiast is, leert beter. We zorgen er dan ook altijd voor dat de leerstof aansluit bij de ontwikkeling van het kind en niet andersom. Het spreekt voor zich dat persoonlijke aandacht hierbij ontzettend belangrijk is.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Cognitieve ontwikkeling
  • Sociaalemotionele ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Kunstzinnige ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
219
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderen nemen brood mee en lunchen op school onder toezicht van de leerkrachten.

Lestijden kleuters:
Alle dagen van 08:30 - 12:30 uur.
kleuters vanaf 5 jaar gaan op donderdagmiddag  tot 14:45 uur naar school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven