Eben-Haëzerschool - Reformatorische Basisschool

Laningpad 3 3262 JS Oud-Beijerland

  • Basisschool voor reformatorisch onderwijs
  • De school heeft een schoolspecifieke leerlijn ontwikkeld voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden.
  • De leerlingen spelen op 4 pleinen.
  • Iedere leerling moet zich welbevinden om tot ontwikkeling te komen.
  • De leerlingen van een jaargroep zitten bij elkaar in de klas.

In het kort

Toelichting van de school

De Eben-Haëzerschool in Oud-Beijerland; een school met een missie: kinderen toerusten voor hun levensreis. Hierbij staat de Bijbel, het Woord van God, centraal. We willen de kinderen toerusten als pelgrim, als leerling, als burger en als dienaar.

We geven eigentijds onderwijs met actuele methodes.

Er is een goede leerlingzorg voor alle leerlingen. 

Een open relatie met de ouders is voor ons van groot belang. Samen met de ouders zoeken we het beste voor de kinderen.

Netheid en duurzaamheid staan hoog in het vaandel. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen komen uit alle wijken van Oud-Beijerland. Een klein aantal leerlingen komt uit de omliggende dorpen uit de Hoeksche Waard. Op zondag gaan de leerlingen naar een reformatorische kerk. 

Het leerlingaantal bevindt zich tussen de 350 en 400 leerlingen. Deze leerlinggrootte zorgt ervoor dat alle groepen dubbel aanwezig zijn in school. Er zijn op dit moment geen combinatieklassen.

Jaarlijks organiseren we in januari een inschrijfavond voor nieuwe leerlingen. Voor nieuwe ouders organiseren we een informatieavond. Aan het begin van ieder schooljaar wordt er een avond georganiseerd waarop we alle ouders 'bijpraten' over het nieuwe schooljaar. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
341
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven