Rooms Katholieke Basisschool 't Paviljoen

Meulenberg 6 4641 CL Ossendrecht

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool 't Paviljoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool 't Paviljoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool 't Paviljoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool 't Paviljoen

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Welkom bij het schoolvenster van basisschool 't Paviljoen te Ossendrecht. In dit schoolvenster geven wij u algemene informatie over onze school. Mocht u een indruk willen krijgen van onze school en wilt u aanvullende informatie, gaat u dan naar onze website toe via www.lps-paviljoen.nl

U kunt natuurlijk ook mailen met paviljoen@lpsnet.nl of bellen met 0164 672266 voor vragen en/of opmerkingen. 

Veel plezier met het lezen van het venster.

Jannie Bouwens, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toekomstgericht
  • Nieuwsgierigheid
  • Samenwerken
  • Betekenisvol
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

't Paviljoen trekt vooral  kinderen vanuit het dorp Ossendrecht. Zo'n 98% van de kinderen die geboren wordt in Ossendrecht, weet de weg uiteindelijk naar onze school te vinden. Vanwege de vele (boeren) bedrijven, komen ook kinderen van gezinnen uit bijvoorbeeld Polen naar onze school toe. Derhalve daalt het leerlingenaantal op school minimaal
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
240
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naast een voorschoolse- tussenschoolse- en naschoolse opvang, heeft De Meulenrakkers ook een inpandige peuterspeelzaal namelijk Olleke Bolleke.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven