Rooms Katholieke Basisschool De Meulenrakkers

Meulenberg 6 4641 CL Ossendrecht

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Meulenrakkers
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Meulenrakkers
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Meulenrakkers
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Meulenrakkers

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Via de vervangingspool van Leswerk. Indien hier geen mensen beschikbaar zijn, wordt er gekeken of eigen personeel extra wil werken. Gaat dit niet dan worden klassen opgesplitst of noodgedwongen naar huis gestuurd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Meulenrakkers werkt volgens een jaarklassensysteem. Binnen iedere jaargroep wordt wel gekeken wat de leerbehoefte van een kind is en hier wordt in dien nodig rekening mee gehouden met het lesstofaanbod. In onze klassen zitten gemiddeld 20 leerlingen. Wij hebben dit kunnen realiseren door de werkdrukgelden in te zetten ten behoeve van deze kleinere klassen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Meulenrakkers is een brede zorgschool. Dit betekent dat wij in principe iedere leerling een kans willen geven om bij ons op school te starten. Echter, indien een leerling zorg behoeft, zal altijd binnen het team gekeken worden of De Meulenrakkers voor de leerling de beste plek is om zich vrij te kunnen voelen en om zich te kunnen ontwikkelen. In beide gevallen, dus wanneer een leerling geen of juist wel extra zorg behoeft, zal altijd in samenspraak met ouders (en eventueel met het kind) bekeken worden wat het beste is voor kind. Indien De Meulenrakkers geen plaats kan bieden, treedt de zorgplicht in werking en zal er samen met ouders gezocht worden naar een meer geschiktere plek voor het kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven