Vrijebasisschool 't Kleurenbos

Rusheuvelstraat 75 5346 JH Oss

  • Het in 2021 vers geplante minibos
  • Leerlingen werken de vertelstof uit in een periodeschrift
  • De spelling categorieën worden middels vogelverhalen aangeleerd.

In het kort

Toelichting van de school

't Kleurenbos is een kleine, groeiende basisschool met leerlingen uit Oss en regio. Iedereen kent elkaar. Ons onderwijs richt zich op Hoofd; het denken Hart; het voelen Handen; het willen. Op onze school ontwikkelen kinderen zich tot vrij denkende jongeren die bewust omgaan met elkaar en de natuur.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hoofd
  • Hart
  • Handen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
56
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Doordat Avem en 't Kleurenbos in hetzelfde gebouw zitten, is er, naast het onderwijs voor 4 tot 12 jarigen, ook een peutergroep aanwezig. Vanaf 4 jaar is het mogelijk gebruik te maken van de BSO.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen tussen de vier en twaalf jaar, brengen heel wat uren op de basisschool door. Tijdens deze uren kan er veel gebeuren. Een kind kan in zijn vingers snijden of uit het klimrek vallen. Het is logisch dat een school zich verdiept in deze problemen.

Je veilig voelen op school is een voorwaarde voor iedereen. Als het pedagogisch klimaat goed is, dan is dat een goede voorbereiding op een sociaal veilige school. 

Het veiligheidsgevoel heeft ook te maken met de manier van omgang met elkaar. Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten, leerlingen en ouders respectvol met elkaar omgaan. 

Binnen onze school hebben wij hierover afspraken gemaakt. Deze afspraken beschrijven we in dit veiligheidsplan waarbij soms ook verwezen wordt naar een protocol dat een bepaald onderwerp meer uitvoerig beschrijft.

Terug naar boven