Basisschool Hertogin Johanna

Aalbersestraat 4 5344 SV Oss

  • Schoolfoto van Basisschool Hertogin Johanna
  • Schoolfoto van Basisschool Hertogin Johanna
  • Schoolfoto van Basisschool Hertogin Johanna
  • Schoolfoto van Basisschool Hertogin Johanna
  • Schoolfoto van Basisschool Hertogin Johanna

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een basisschool in de wijk Ruwaard met een open sfeer die door ouders en kinderen als prettig wordt ervaren. Samenwerking in onze school kenmerkt zich door weekafsluitingen, gezamenlijke projecten en activerende werkvormen in de klas. Wij stimuleren op een positieve manier de werkhouding van kinderen en de wijze van omgaan met elkaar.

Wij hebben als enige school in de regio het programma IMC-basis. Een kansrijke voorbereiding op de toekomst voor onze bovenbouwleerlingen. 

Sociale vaardigheden krijgen op onze school veel aandacht; wij leren kinderen problemen op te lossen vanuit een respectvolle houding naar elkaar, met aandacht voor verschillen. Wij hebben naast onze lessen hierin ook groepstrainingen o.b.v. een speciaal hiervoor opgeleide leerkracht.

Op onze school geven wij les vanuit een overtuiging dat niet ieder kind hetzelfde hoeft te leren omdat niet iedereen hetzelfde kán leren. Daar waar kinderen extra zorg nodig hebben zullen wij, in samenwerking met ouders, op zoek gaan naar de specifieke onderwijsbehoefte van desbetreffende leerling. Wij zien ouders hierbij als partner omdat zij ervaringsdeskundige zijn.

Op onze school werken behalve de vaste groepsleerkrachten, ook een vakdocent gym, twee vakdocenten muziek en twee vakdocenten crea. Graag gaan we met uw kind op zoek naar hun talenten en interesses. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toekomstgericht
  • Verwondering
  • Ondernemend
  • Kleinschalig
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
42
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven