obs Nieuwebrug

Barkeweg 3 7731 PS Ommen

Schoolfoto van obs Nieuwebrug

In het kort

Toelichting van de school

Scholen verschillen ....... In werkwijze, sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen moeilijk, maar u heeft ook echt wat te kiezen. Het bezoeken van deze site kan u hierbij helpen. Wij hopen dat deze site u kan helpen bij het maken van een bewuste schoolkeuze

Om meer informatie over onze school te krijgen, kunt u het beste onze website bezoeken: www.obsnieuwebrug.nl
Hier kunt u lezen over onze missie en visie, de werkwijze, de sfeer en de kwaliteitsbewaking.
Wij zijn een unieke school in een unieke omgeving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Natuurwijs
  • Engels
  • Aandacht voor het individu
  • Midden in de bossen
  • Gericht op de toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Nieuwebrug is een kleine school. De leerlingen komen uit de directe schoolomgeving, maar het voedingsgebied is groter dan een gemiddelde school. Dit komt ook door de specifieke onderwijskeuzes van de school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
59
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven