Timotheüsschool

Tulpstraat 1 BG 8096 BV Oldebroek

  • Elke maand openen we gezamenlijk in de hal.
  • Schoolfoto van Timotheüsschool
  • Elke jaar gaat groep 8 de buurt in om rommel op te ruimen.
  • Tijdens de Kinderboekenweek lazen ouders voor in de groepen.
  • De kinderen krijgen 3 maal per week schoolfruit aangeboden.

In het kort

Toelichting van de school

Op deze christelijke school voelt iedereen zich welkom!

Ieder kind heeft recht op uitdagend en passend onderwijs, positief en met passie gegeven! We zien ouders en onze omgeving als partners om zo ons onderwijs samen vorm te geven.

Dit maakt dat we kinderen:

  • leren om trots te zijn op zichzelf en de ander;?
  • stimuleren om zichzelf maximaal te ontwikkelen;?
  • bewust maken dat ze een onderdeel zijn van de maatschappij;?
  • met zelfvertrouwen de stap naar het voortgezet onderwijs laten maken.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven